Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Elektronegativita a polarita
Predmet: Chémia
Úroveň: Úroveň 3
Typ materiálu: Žiacka lekcia
Použitie: Študijná stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- definovať pojem elektronegativita;
- vysvetliť rozsah elektronegativity;
- popísať ako sa elektronegativita mení v periodickej sústave prvkov;
- vysvetliť ako elektronegativita dvoch prvkov ovplyvňuje typ väzby medzi nimi;
- opísať, ako sa menia chemické väzby, a to napr.
väzby halogenidov, prvkov 3.
periódy alebo prvkov 2.
skupiny.
Už by ste mali vedieť:
- elektrónové konfigurácie atómov a iónov prvkov;
- vzťahy medzi elektrónovou konfiguráciou atómu prvku a jeho pozíciou v periodickej sústave prvkov;
- elektrovalentné (iónové) a kovalentné väzby.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2021 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia