Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Lineárne funkcie a ich grafy v skutočnom živote
Predmet: Matematika
Úroveň: Úroveň 1
Typ materiálu: Učiteľská lekcia
Použitie: Výkladová stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- použiť lineárne funkcie v skutočných situáciách;
- zistiť reálne informácie z grafov.
Mali by ste už:
- rozumieť pojmu funkcia;
- vedieť nakresliť grafy lineárnych funkcií y = ax pre ľubovoľné a;
- vedieť nakresliť grafy lineárnych funkcií y = ax + b pre ľubovoľné a a b;
- rozumieť pojmom smernica a priesečník.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2020 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia