Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Vplyvy ľudskej činnosti na ekosystémy
Predmet: Biológia
Úroveň: Úroveň 3
Typ materiálu: Učiteľská lekcia
Použitie: Výkladová stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- rozoznať vplyvy ľudských činností na prírodu ako organizovaný a funkčný systém;
- určiť rozsah zmien, ktoré v ekosystémoch navodili ľudia;
- chápať súvislosť medzi kvalitou ľudského života a stupňom zachovania prírody ako organizovaného a funkčného systému;
- chápať potreby dlhodobého plánovania a starostlivého riadenia využívania a premieňania ekosystémov;
- chápať potreby zachovávania ekosystémov a obnovovania ekosystémov zničených ľudskými činnosťami.
Už by ste mali poznať pojmy:
- prostredie, ekosystém, biotop;
- environmentálne zdroje, zachovanie prírody;
- druh, energia, odpady, znečisťovanie.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2021 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia