Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Vysvetlite a zdôvodnite
Predmet: Matematika
Úroveň: Úroveň 1
Typ materiálu: Žiacka lekcia
Použitie: Študijná stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- analyzovať riešenie problému;
- na základe daného riešenia odpovedať na ľubovoľné otázky s tým spojené;
- vyriešiť úlohy, ktoré súvisia s danou otázkou.
Mali by ste už:
- vedieť urobiť základné operácie na množine racionálnych čísel;
- poznať pravidlá základných operácií na množine racionálnych čísel;
- vedieť, ako sčítať, odčítať, násobiť a deliťracionálne čísla;
- vedieť, ako vypočítať percentuálny podiel z čísla.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2022 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia