Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Zákony plynu. Časť I.
Predmet: Chémia
Úroveň: Úroveň 2
Typ materiálu: Žiacka lekcia
Použitie: Študijná stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- pomenovať jednotky, ktoré sa používajú na vyjadrenie teploty a tlaku plynu.
rozobrať vzťah medzi tlakom, teplotou a objemom plynu.
ovládať Boylov zákon a Charlesov zákon.
robiť výpočty, ktoré si vyžadujú znalosť zákonov plynu:
- Boylov zákona Charlesov zákon.
Už by ste mali:
- poznať kineticko-molekulový model plynu.
poznať základné vlastnosti látok v plynnom skupenstve.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2020 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia