Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Taxonómia organizmov
Predmet: Biológia
Úroveň: Úroveň 3
Typ materiálu: Učiteľská lekcia
Použitie: Výkladová stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- vypracovať jednoduché zaradenie druhov na základe ich vlastností;
- pochopiť dôvody odlišností medzi rozličnými klasifikačnými systémami živých organizmov;
- poznať zásady zaraďovania druhov podľa ich fenotypických znakov a vlastností ich genómu;
- pochopiť dôležitosť stupňa príbuznosti a fylogenézypri zaraďovaní druhov.
Mali by ste už vedieť:
- rozdiely medzi jednobunkovými organizmami, rastlinami, hubami, rybami, obojživelníkmi, plazmi, vtákmi a cicavcami;
- kategórie používané pri klasifikácii:
- taxón (systematická biologická jednotka), druh, populácia, príbuznosť, predok, generácia, gén.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2022 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia