Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Medzimolekulové sily
Predmet: Chémia
Úroveň: Úroveň 3
Typ materiálu: Žiacka lekcia
Použitie: Študijná stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- rozhodnúť, či je molekula polárna alebo nepolárna;
- opísať interakcie dipól - dipól;
- opísať Londonove (disperzné) sily medzi indukovanými dipólmi;
- opísať vodíkovú väzbu;
- vysvetliť vplyv medzimolekulových síl na fyzikálne vlastnostilátok.
Už by ste mali dobre poznať:
- kovalentnú väzbu;
- polaritu väzby, ktorá je dôsledkom rozdielnej elektronegativity medziviazanými atómami;
- tvary molekúl.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2021 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia