Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Fázové zmeny
Predmet: Chémia
Úroveň: Úroveň 3
Typ materiálu: Učiteľská lekcia
Použitie: Výkladová stránka
Na konci tejto lekcie by ste mali byť schopní:
- určiť fázu a fázovú zmenu;
- opísať a analyzovať teplotnú krivku zohrievania a teplotnú krivku chladenia;
- vysvetliť fázové zmeny z hľadiska kinetickej teórie;
- určiť bod topenia a bod varu;
- opísať proces topenia a tuhnutia z hľadiska dynamickej rovnováhy;
- vysvetliť proces vyparovania a prítomnosť tlaku pár;
- povedať rozdiel medzi vyparovaním a vrením;
- vysvetliť, prečo bod varu závisí od vonkajšieho tlaku;
- opísať sublimáciu a desublimáciu.
Už by ste mali dobre poznať:
- skupenstvá;
- kinetickú teóriu plynov, kvapalín a tuhých látok;
- tlak a jednotky tlaku.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2021 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia