Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Rýchlosť chemickej reakcie
Predmet: Chémia
Úroveň: Úroveň 3
Typ materiálu: Učiteľská lekcia
Použitie: Výkladová stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:- vysvetliť dôležitosť rýchlosti, pri ktorej prebieha chemická reakcia;- opísať rýchlosť reakcie ako funkciu koncentrácie reaktantov aleboproduktov v závislosti od času;- vysvetliť reakčné rýchlosti z kvalitatívneho hľadiska pomocou grafov;- vysvetliť experimentálne metódy na zisťovanie reakčných rýchlostí podľa:- objemu a tlaku plynu, hmotnosti, vodivosti, tepla a titrácie.Mali by ste už vedieť:- čo sú to chemické rovnice;- robiť stechiometrické výpočty na základe chemických rovníc;- čo je titrácia.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2020 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia