Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Rýchlosť chemickej reakcie
Predmet: Chémia
Úroveň: Úroveň 3
Typ materiálu: Žiacka lekcia
Použitie: Študijná stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- vysvetliť dôležitosť rýchlosti, pri ktorej prebieha chemická reakcia;
- opísať rýchlosť reakcie ako funkciu koncentrácie reaktantov aleboproduktov v závislosti od času;
- vysvetliť reakčné rýchlosti z kvalitatívneho hľadiska pomocou grafov;
- vysvetliť experimentálne metódy na zisťovanie reakčných rýchlostí podľa:
- objemu a tlaku plynu, hmotnosti, vodivosti, tepla a titrácie.
Mali by ste už vedieť:
- čo sú to chemické rovnice;
- robiť stechiometrické výpočty na základe chemických rovníc;
- čo je titrácia.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2022 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia