Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Znečisťovanie životného prostredia
Predmet: Biológia
Úroveň: Úroveň 2
Typ materiálu: Učiteľská lekcia
Použitie: Výkladová stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:- porozumieť vzťahu medzi zavedením látok, energiea druhov do prostredia človekom a zmenami, ktoré spôsobujúv prostredí;- porozumieť nepriaznivým vplyvom znečistenia na kvalitu životaľudí;- porozumieť nepriaznivým vplyvom znečistenia na všetky zložkyprírodného prostredia a vzťahy, ktoré v ňom existujú;- porozumieť závislosti ľudstva od prírodných zdrojova faktorov;- porozumieť, prečo je nevyhnutné zahrnúť efekty ľudskej činnostina prírodu do makroekonomického plánovania a kontroly;- porozumieť, prečo je nevyhnutné minimalizovať nepriaznivé efekty ľudskej činnosti na prostredie.Mali by ste už vedieť o:- ochorení a patogenite;- ekosystéme, druhoch, prispôsobení sa, prostredí a prírodných zdrojoch;- pesticídoch, jedoch a znečistení.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2022 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia