Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Biodiverzita
Predmet: Biológia
Úroveň: Úroveň 3
Typ materiálu: Žiacka lekcia
Použitie: Študijná stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- chápať význam biodiverzity pre existenciu prírody a ľudstva;
- poznať ľudské činnosti, ktoré biodiverzite škodia;
- chápať prepojenie medzi kvalitou ľudského života a stupňom biodiverzity;
- chápať princíp zachovania biodiverzity prostredníctvom ochrany celých ekosystémov;
- chápať potrebu chrániť ohrozené druhy.
Mali by ste už vedieť:
- čo sú ekosystémy, životné prostredie a jeho zdroje;
- čo je atmosféra, podnebie a ultrafialové žiarenie;
- definíciu znečistenia a emisií;
- definíciu génov, genómov a alel;
- čo sú druhy, jedince, rozšírenie druhov a vymretie druhov.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2021 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia