Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Ekologická postupnosť
Predmet: Biológia
Úroveň: Úroveň 3
Typ materiálu: Učiteľská lekcia
Použitie: Výkladová stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:- rozoznať zmeny, ku ktorým časom v ekosystémoch dochádza;- rozoznať množstvo interakcií, ktoré podmieňujú proces sukcesie;- odhadnúť vplyv ľudských činností na priebeh sukcesie v rôznych ekosystémoch;- chápať príčiny zmien, ku ktorým po čase v ekosystémoch dochádza.Mali by ste už vedieť, čo je:- biocenóza, biotop, ekosystém, podnebie;- energia, hmota, jedince, druhy;- životné prostredie, prírodné zdroje.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2020 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia