Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Derivácie mocnín s racionálnym exponentom
Predmet: Matematika
Úroveň: Úroveň 3
Typ materiálu: Žiacka lekcia
Použitie: Študijná stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- vypočítať deriváciu mocniny so záporným celočíselným exponentom;
- vypočítať deriváciu odmocniny;
- vypočítať deriváciu mocniny s racionálnym exponentom.
rozumieť pojmu derivácie;
- Mali by ste už:
- poznať deriváciu mnohočlena;
- rozumieť druhým, tretím a ostatným odmocninám.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2022 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia