Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Fyzikálne zmeny pri zahrievaní a chladení
Predmet: Chémia
Úroveň: Úroveň 2
Typ materiálu: Žiacka lekcia
Použitie: Študijná stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- nakresliť teplotnú krivku zahrievania a teplotnú krivku chladenia pre látku a podrobne ich opísať;
- ukázať na zmeny v objeme a hustote, ktorými prechádza väčšina látokpočas zahrievania a chladenia;
- vysvetliť pojem tepelného rozpínania telies a čo ho zapríčiňuje;
- opísať zmeny v objeme a hustote vody v troch základných skupenstvácha vysvetliť, prečo má ľad menšiu hustotu ako kvapalná voda;
- uviesť príklady, ako sa znalosť tepelného rozpínania telies využíva.
Mali by ste už vedieť:
- kineticko-molekulárny model látky v troch základných skupenstvách,a najdôležitejšie vlastnosti týchto skupenstiev;
- pojmy objem, hmotnosť a hustota látok;
- čo zahŕňajú zmeny skupenstva;
- pojmy bodu tuhnutia a bodu varu.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2022 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia