Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Bezpečnosť v chemickom laboratóriu
Predmet: Chémia
Úroveň: Úroveň 2
Typ materiálu: Učiteľská lekcia
Použitie: Výkladová stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- rozoznať typy nebezpečných látok na základeich označenia nebezpečenstva;
- poznať riziká, ktoré nastanú pri kontakte s danou látkoua pokyny pre zaobchádzanie na základe značiek R a S;
- určiť vhodné prostriedky osobnej ochrany;
- vysvetliť zásady bezpečnej realizácie pokusov;
- opísať postup pri nehode.
Mali by ste už poznať:
- základné laboratórne vybavenie;
- základné anorganické zlúčeniny:
- kyseliny, zásady a soli;
- organické zlúčeniny:
- uhľovodíky, alkoholy a organické kyseliny,a ich základné chemické a fyzikálne vlastnosti.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2021 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia