Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Bezpečnosť v chemickom laboratóriu
Predmet: Chémia
Úroveň: Úroveň 2
Typ materiálu: Žiacka lekcia
Použitie: Študijná stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:- rozoznať typy nebezpečných látok na základeich označenia nebezpečenstva;- poznať riziká, ktoré nastanú pri kontakte s danou látkoua pokyny pre zaobchádzanie na základe značiek R a S;- určiť vhodné prostriedky osobnej ochrany;- vysvetliť zásady bezpečnej realizácie pokusov;- opísať postup pri nehode.Mali by ste už poznať:- základné laboratórne vybavenie;- základné anorganické zlúčeniny:- kyseliny, zásady a soli;- organické zlúčeniny:- uhľovodíky, alkoholy a organické kyseliny,a ich základné chemické a fyzikálne vlastnosti.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2022 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia