Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Chemické rovnice
Predmet: Chémia
Úroveň: Úroveň 3
Typ materiálu: Učiteľská lekcia
Použitie: Výkladová stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- definovať chemickú rovnicu a opísať, z čoho sa skladá;
- vysvetliť rozdiel medzi stechiometrickým dolným indexoma stechiometrickým koeficientom;
- vysvetliť, ako je možné vyčísliť chemické rovnice;
- určiť stechiometrické koeficienty v chemických reakciách;
- získať informácie o kvalitatívnom a kvantitatívnom zloženíchemickej zlúčeniny z jej molekulového vzorca;
- vypočítať hmotnosť reaktantov na základe chemických rovníc;
- vysvetliť pojem limitujúceho reaktantu.
Už by ste mali vedieť:
- prečítať atómovú hmotnosť z periodickej sústavy prvkov;
- vypočítať molekulovú hmotnosť chemických zlúčenín;
- jednotku množstva látky - mol, Avogadrovu konštantu;
- pojem molovej hmotnosti a molového objemu plynu;
- vypočítať látkové množstvo.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2022 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia