Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Rastliny
Predmet: Biológia
Úroveň: Úroveň 3
Typ materiálu: Učiteľská lekcia
Použitie: Výkladová stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:- vyjadriť základné vlastnosti rastlín;- rozlíšiť základné skupiny rastlín;- popísať rozmanitosť rastlinných foriem;- vymenovať podobnosti a rozdiely medzi životnými cyklami machorastov, sladičorastov a semenných rastlín.Mali by ste už vedieť:- rozdiely medzi machmi, plavúňmi a papraďami;- rozdiely medzi nahosemennými a krytosemennými rastlinami;- čo je výživa, autotrofná výživa, heterotrofná výživa, fotosyntézaa ukladanie látok;- čo je symbióza a parazitizmus;- čo je nepohlavné a pohlavné rozmnožovanie, meióza a mitóza, oplodnenie, bunkové delenie, delenie jadra, gaméta, zygota, spóra;- čo je klasifikácia, druh;- čo je stielka, pletivo.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2020 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia