Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Biochemické procesy fotosyntézy
Predmet: Biológia
Úroveň: Úroveň 3
Typ materiálu: Žiacka lekcia
Použitie: Študijná stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- uviesť stavbu chloroplastu;
- rozlíšiť reakcie závislé od svetla a nezávislé od svetla;
- definovať miesta v chloroplaste, na ktorých sa uskutočňujú príslušné reakcie;
- vysvetliť fázu závislú od svetla;
- vymenovať tri etapy Calvinovho cyklu;
- vymenovať produkty fotosyntézy.
Mali by ste už vedieť:
- typy autotrofnej výživy;
- charakter fotosyntézy;
- fotosyntetické pigmenty;
- fotosystémy.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2020 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia