Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Relatívna atómová hmotnosť
Predmet: Chémia
Úroveň: Úroveň 2
Typ materiálu: Učiteľská lekcia
Použitie: Výkladová stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- definovať jednotku atómovej relatívnej hmotnosti;
- vysvetliť pojmy atómová relatívna hmotnosť a molekulová relatívnahmotnosť;
- nájsť atómové relatívne hmotnosti prvkov v periodickej sústave prvkov;
- vypočítať atómovú relatívnu hmotnosť prvku na základe jeho izotopovéhozloženia;
- vypočítať izotopové zloženie prvku na základe jeho atómovej relatívnejhmotnosti;
- vysvetliť, prečo je užitočné poznať atómové relatívne hmotnosti prvkov.
Už by ste mali:
- vedieť definíciu atómov;
- vedieť definíciu izotopov;
- vedieť vysvetliť molekulové vzorce zlúčenín.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2021 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia