Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Born–Haberov cyklus
Predmet: Chémia
Úroveň: Úroveň 3
Typ materiálu: Učiteľská lekcia
Použitie: Výkladová stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- popísať vznik iónovej zlúčeniny ako sled krokov;
- vysvetliť každý krok vzniku iónovej zlúčeniny a zmenu príslušnejentalpie:
- atomizačnej entalpie, ionizačnej entalpie, elektrónovejafinity a entalpie tvorby mriežky;
- vedieť popísať Born-Haberov cyklus ako energetický diagram, v ktoromexistuje vzťah medzi entalpiou vzniku a zmenami entalpie atomizácie,ionizáciou a vznikom kryštálovej mriežky;
- použiť Born-Haberov cyklus na výpočet zmeny entalpie a na odhadstability iónovej zlúčeniny.
Už by ste mali poznať:
- zmeny štandardnej entalpie;
- entalpiu vzniku;
- Hessov zákon;
- elektronegativitu a ionizačnú energiu.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2022 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia