Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Periodická sústava prvkov
Predmet: Chémia
Úroveň: Úroveň 2
Typ materiálu: Žiacka lekcia
Použitie: Študijná stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- uviesť kritériá pre klasifikáciu prvkov v periodickej sústave prvkov;
- stanoviť skupinu, do ktorej daný prvok patrí, na základe počtu valenčnýchelektrónov a naopak;
- stanoviť periódu, do ktorej daný prvok patrí, na základe počtu elektrónovýchvrstiev a naopak;
- určiť, či je daný prvok kov, polokov alebo nekov podľa jeho pozíciev periodickej sústave prvkov;
- uviesť príklady podobností vo vlastnostiach prvkov v rámci danejskupiny;
- uviesť príklady periodických zmien vlastností prvkov, ktoré sa nachádzajúv rovnakej perióde.
Už by ste mali dobre poznať:
- názvy a značky chemických prvkov;
- relatívne atómové hmotnosti, protónové čísla a nukleónové čísla;
- elektrónovú konfiguráciu atómov prvkov.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2022 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia