Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Dejiny života na Zemi
Predmet: Biológia
Úroveň: Úroveň 2
Typ materiálu: Učiteľská lekcia
Použitie: Výkladová stránka
Na konci lekcie by ste mali vedieť, že:
- evolúcia živých organizmov prebiehala v meniacich sa podmienkach,zvyčajne odlišných od tých dnešných;
- dnešné skupiny organizmov sa vyvíjali stovky miliónov rokov;
- dnešné druhy sa vyvíjali niekoľko miliónov rokov.
Mali by ste už mať základné vedomosti o:
- prokaryotických organizmoch, prvokoch a eukaryotických organizmoch;
- rastlinách a živočíchoch;
- bezstavovcoch (hubky, mäkkýše, obrúčkavce, článkonožce) a stavovcoch(obojživelníky, plazy, vtáky a cicavce);
- evolúcii;
- podnebí a atmosfére;
- prostredí;
- vyhynutí.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2021 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia