Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Vlastnosti prvkov nachádzajúcich sa v 3. perióde
Predmet: Chémia
Úroveň: Úroveň 3
Typ materiálu: Žiacka lekcia
Použitie: Študijná stránka
Na konci lekcie by ste mali:
- vedieť, ako sa menia atómový polomer, ionizačná energia,elektronegativita, vodivosť, bod topenia a varu v 3.
perióde;
- byť schopní vysvetliť, ktoré faktory ovplyvňujú tieto vlastnosti.
Mali by ste už vedieť:
- časti atómu;
- ako nakresliť elektrónové konfigurácie prvkov;
- pojmy ióny a iónová energia;
- pojem elektronegativita;
- čo sú interakcie molekúl;
- čo je periodická sústava prvkov;
- vzťah medzi umiestnením prvku v periodickej sústave a jehoelektrónovou konfiguráciou.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2022 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia