Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Génové inžinierstvo a jeho biotechnologické aplikácie
Predmet: Biológia
Úroveň: Úroveň 2
Typ materiálu: Učiteľská lekcia
Použitie: Výkladová stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- vysvetliť umelú rekombináciu DNA;
- vysvetliť význam reštrikčných enzýmov v manipulácii DNA;
- vysvetliť pojem „vektor", uviesť príklady a opísať jeho vlastnostiz hľadiska génového inžinierstva;
- ukázať fázy získavania produktu daného génuv bakteriálnej bunke;
- uviesť príklady biologicky aktívnych bielkovín získanýchtechnikami génového inžinierstva;
- vysvetliť základné pravidlá reakcie polymerázového reťazca (PCR).
Mali by ste už vedieť:
- štruktúru a vlastnosti DNA a RNA;
- funkcie enzýmov DNA polymerázy a DNA ligázy;
- priebeh replikácie, transkripcie a translácie;
- proces transformácie.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2022 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia