Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Oxidačné čísla
Predmet: Chémia
Úroveň: Úroveň 3
Typ materiálu: Učiteľská lekcia
Použitie: Výkladová stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- opísať, čo si vyžadujú oxidačno-redukčné reakcie;
- vypočítať oxidačné čísla;
- rozpoznať redoxné rovnice;
- uviesť názvy anorganických zlúčenín a viacatómových iónov podľa ich oxidačných čísel;
- diskutovať o oxidačno-redukčných vlastnostiach s-kovov;
- diskutovať o oxidačno-redukčných vlastnostiach prvkov 17.
skupiny;
- popísať oxidačné stavy p-prvkov v ich najbežnejších chemických zlúčeninách.
Už by ste mali vedieť:
- popísať elektrónovú konfiguráciu atómu prvku na základe jeho polohy v periodickej sústave prvkov ;
- smer elektronegativity prvkov v periodickej sústave prvkov ;
- neutralizačné reakcie v roztoku.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2020 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia