Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Elektrolýza. Časť I.
Predmet: Chémia
Úroveň: Úroveň 2
Typ materiálu: Žiacka lekcia
Použitie: Študijná stránka
Na konci tejto lekcie by ste mali byť schopní:
- vysvetliť, čo je elektrolýza a ako prebieha;
- opísať zariadenie na uskutočnenie elektrolýzy;
- určiť katódu a anódu v prevádzkovom elektrolyzéri;
- určiť produkty elektrolýzy typických roztavených solí a typických vodnýchroztokov;
- napísať rovnice pre elektródové reakcie, ktoré sa uskutočňujú počaselektrolýzy typických roztokov.
Mali by ste už:
- vedieť, prečo niektoré látky vedú elektrický prúd v roztavenom stavealebo vo vodných roztokoch;
- vedieť, čo sú elektrolyty;
- vedieť určiť typy iónov, ktoré sa nachádzajú v roztavenej soli;
- vedieť určiť typy iónov, ktoré sa nachádzajú v roztoku uvedenéhoelektrolytu.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2022 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia