Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Iónová väzba. Časť II.
Predmet: Chémia
Úroveň: Úroveň 2
Typ materiálu: Žiacka lekcia
Použitie: Študijná stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- rozobrať povahu iónových väzieb;
- predpovedať typ iónu, ktorý vznikne z kovu 1.
a 2.
skupiny a dôležitejších nekovov zo 16.
a 17.
skupiny;
- opísať štruktúru iónovej kryštálovej mriežky;
- vymenovať charakteristické vlastnosti iónových zlúčenín a vysvetliť, ako vznikajú.
Už by ste mali:
- byť schopní definovať ióny, katióny a anióny;
- chloridu sodného;
- poznať princípy vzniku iónovej väzby na príklade poznať základné fyzikálne vlastnosti chloridu sodného.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2022 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia