Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Mutácie ako zmeny v DNA
Predmet: Biológia
Úroveň: Úroveň 2
Typ materiálu: Žiacka lekcia
Použitie: Študijná stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- definovať bodové mutácie a rozdeliť ich do rôznych kategórií;
- rozlíšiť bodové mutácie od chromozómových aberácií;
- uviesť príklady účinkov mutácií a metód, ktorými sa organizmuspred nimi chráni;
- opísať mutáciu, ku ktorej dochádza pri kosáčikovitej anémiia jej účinky.
Mali by ste už vedieť:
- stavbu nukleových kyselín;
- o genetickom kóde, transkripcii, translácii, bunkovom delení,gamétach, somatických bunkách a replikácii;
- Mendelove zákony dedičnosti.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2022 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia