Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Elektrický prúd
Predmet: Fyzika
Úroveň: Úroveň 2
Typ materiálu: Žiacka lekcia
Použitie: Študijná stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- vysvetliť pojem elektrický prúd;
- použiť vzťah medzi nábojom, prúdom a časom;
- vysvetliť, ako prechádza prúd;
- opísať rozdiely v toku prúdu cez tuhé látky a kvapaliny.
Mali by ste už:
- poznať pojem a jednotku náboja a napätia;
- rozumieť pojmu vodič a izolant;
- vedieť, že rozdiel potenciálov spôsobuje tok náboja;
- rozumieť pojmu článok, akumulátor a batéria.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2022 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia