Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Amoniak a kyselina dusičná
Predmet: Chémia
Úroveň: Úroveň 2
Typ materiálu: Učiteľská lekcia
Použitie: Výkladová stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- opísať vlastnosti dusíka a jeho použitie;
- opísať vlastnosti amoniaku a metódy jeho syntézyv priemyselnom rozsahu;
- opísať vlastnosti kyseliny dusičnej a postup prípravy tejtokyseliny z amoniaku;
- uviesť definíciu produktu reakcie a použiť juv jednoduchých výpočtoch.
Mali by ste už vedieť:
- čo sú to kyseliny, zásady a soli;
- čo sú to kyslé, neutrálne a zásadité roztoky;
- čo sú to reaktanty a produkty;
- interpretovať chemické rovnice a na základe stechiometrickýchkoeficientov určiť pomerné zastúpenie reaktantov a produktov;
- čo je to vratná reakcia a ako predpovedať vplyv určitých faktorovna priebeh takejto reakcie.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2019 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia