Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Organické molekuly
Predmet: Chémia
Úroveň: Úroveň 3
Typ materiálu: Učiteľská lekcia
Použitie: Výkladová stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- vysvetliť, prečo má uhlík jedinečnú schopnosť vytvárať tak veľa zlúčenín;
- rozobrať dôležitosť uhlíkových zlúčenín pre život na Zemi;
- rozobrať rozdiely medzi organickou a anorganickou chémiou;
- opísať všeobecné typy väzby uhlík–uhlík;
- vysvetliť, ako väzby ovplyvňujú tvar organických molekúl;
- odvodiť stechiometrický vzorec organickej zlúčeninyz experimentálnych údajov;
- definovať a použiť stechiometrické, molekulové a všeobecné vzorce,ako aj rôzne typy štruktúrnych vzorcov.
Už by ste mali dobre poznať:
- elektrónovú štruktúru atómov;
- hybridizáciu;
- kovalentnú vazbu;
- priemernú väzbovú entalpiu.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2021 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia