Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Alotropické modifikácie
Predmet: Chémia
Úroveň: Úroveň 2
Typ materiálu: Učiteľská lekcia
Použitie: Výkladová stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- vysvetliť alotropiu;
- uviesť príklady prvkov, ktoré sa vyskytujú v rôznych alotropických modifikáciách;
- opísať alotropické modifikácie uhlíka, kyslíka a síry;
- opísať fyzikálne vlastnosti diamantu a tuhy;
- uviesť príklady použitia tuhy a diamantu;
- porozprávať o úlohe ozónu v prírode.
Už by ste mali vedieť:
- čo sú kovalentné väzby;
- ktoré prvky sa vyskytujú vo forme dvojatómových molekúl;
- rozdiely medzi makromolekulovými tuhými látkami a jednoduchýmimolekulovými tuhými látkami.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2020 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia