Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Alkoholy
Predmet: Chémia
Úroveň: Úroveň 3
Typ materiálu: Žiacka lekcia
Použitie: Študijná stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- opísať štruktúru molekuly alkoholu;
- pomenovať alkoholy a zapísať ich štruktúrne vzorce;
- vysvetliť izomerizáciu alkoholov;
- vysvetliť, čo sú to primárne, sekundárne a terciárne alkoholy;
- opísať fyzikálne vlastnosti etanolu;
- vysvetliť zmenu bodov varu a rozpustnosti alkoholovso zvyšujúcou sa veľkosťou molekuly.
Mali by ste už vedieť:
- čo sú to nasýtené a nenasýtené uhľovodíky, akú majú štruktúru,ich názvoslovie a funkčné skupiny;
- ako zakresliť štruktúrny vzorec uhľovodíka podľa jeho názvu;
- ako vyzerá reakcia hydrolýzy halogénalkánov na alkoholy.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2021 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia