Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Alkány
Predmet: Chémia
Úroveň: Úroveň 2
Typ materiálu: Učiteľská lekcia
Použitie: Výkladová stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- označiť, ktoré zlúčeniny patria medzi organické zlúčeninyna základe ich chemických vzorcov;
- vysvetliť pojmy:
- uhľovodíky, nasýtené uhľovodíky, alkánya homologický rad;
- určiť mená a vzorce jednotlivých členov homologickéhoradu alkánov pozostávajúcich z jedného až desiatich atómov uhlíka.
Už by ste mali:
- vedieť riešiť jednoduché matematické výpočty;
- vedieť, čo zahŕňa vytvorenie väzby a čo sú kovalentné väzby;
- vedieť upraviť chemické rovnice.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2020 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia