Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Alkány a cykloalkány
Predmet: Chémia
Úroveň: Úroveň 3
Typ materiálu: Žiacka lekcia
Použitie: Študijná stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- vysvetliť jedinečné vlastnosti uhlíka;
- ovládať pojmy "homologické rady" a "izoméry";
- poznať základné štruktúrne črty alkánov a cykloalkánov;
- pomenovať alkány, alkylové skupiny a cykloalkánypodľa pravidiel IUPAC a znázorniť štruktúrne vzorcealkánov a cykloalkánov;
- ovládať základné fyzikálne vlastnosti alkánov a vplyvmedzimolekulových síl na fyzikálne vlastnosti alkánov.
Mali by ste už poznať:
- proces horenia uhľovodíkov;
- ako sa robia grafy a urobiť výpočty, ktoré sa týkajúoxidácie uhľovodíkov;
- podstatu štruktúry atómov;
- pojem "sila väzby";
- základné vzťahy medzi prvkami v periodickej sústave prvkov.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2022 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia