Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Reakcie alkalických kovov
Predmet: Chémia
Úroveň: Úroveň 2
Typ materiálu: Žiacka lekcia
Použitie: Študijná stránka
Na konci lekcie by ste mali:
- vedieť opísať elektrónovú konfiguráciu atómov alkalických kovov;
- vedieť napísať rovnice reakcií alkalických kovov s vodou,halogénmi a kyslíkom;
- poznať vzťah medzi štruktúrou halogenidov alkalických kovova ich vlastnosťami;
- poznať vzťah medzi štruktúrou oxidov alkalických kovova ich vlastnosťami;
- vedieť opísať využitie zlúčenín alkalických kovov.
Mali by ste už poznať:
- vzťah medzi elektrónovou konfiguráciou atómu, atómovýmčíslom prvku a umiestnením prvku v periodickej sústave prvkov;
- princípy názvoslovia solí;
- ako vyrovnávať chemické rovnice;
- čoho sa týkajú neutralizačné reakcie.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2022 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia