Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Alkalické kovy
Predmet: Chémia
Úroveň: Úroveň 2
Typ materiálu: Žiacka lekcia
Použitie: Študijná stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- opísať elektrónovú konfiguráciu atómov alkalických kovov.
vysvetliť, ako sa menia body topenia a varu prvkov I.
A skupiny.
vysvetliť, ako sa mení hustota prvkov I.
A skupiny.
vysvetliť vzťah medzi atómovou štruktúrou a vlastnosťami alkalickýchkovov.
vysvetliť, ako sa mení reaktivita alkalických kovov.
vysvetliť, ako sa menia atómové polomery kovov I.
A skupiny.
Už by ste mali poznať :
- vzťah medzi elektrónovou konfiguráciou atómu, protónovým číslomprvku a umiestnením prvku v periodickej sústave prvkov.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2022 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia