Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Alkény
Predmet: Chémia
Úroveň: Úroveň 3
Typ materiálu: Učiteľská lekcia
Použitie: Výkladová stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- zostaviť názov a štruktúru prvých členov homologickéhoradu alkénov;
- uviesť a vysvetliť fyzikálne vlastnosti alkénov;
- pripomenúť si a vysvetliť typy izomérie, ktoré sa objavujú v alkénoch;
- uviesť príklady a systémové názvy zlúčenín, ktoré patriado radu alkadiénov a cykloalkénov.
Mali by ste už:
- rozumieť definícii kovalentnej väzby;
- rozumieť a byť schopní vyčíslovať chemické rovnice;
- poznať základné vzťahy medzi štruktúrou a vlastnosťami v skupine alkánov;
- rozumieť pojmu „homologický rad“;
- byť schopní pomenovať a nakresliť štruktúru alkénov;
- rozumieť pojmu „štruktúrna izoméria“.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2022 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia