Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Štruktúra a vlastnosti amínov
Predmet: Chémia
Úroveň: Úroveň 3
Typ materiálu: Učiteľská lekcia
Použitie: Výkladová stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- popísať amíny ako funkčné deriváty amoniaku;
- nazvať a klasifikovať amíny ako primárne, sekundárne alebo terciárne;
- vysvetliť fyzikálne vlastnosti amínov vo vzťahu k ich štruktúre;
- vysvetliť vlastnosti amínov ako zásad a diskutovať o ich zásaditosti;
- vysvetliť účinok benzénového kruhu na silu aromatických amínov ako zásad;
- popísať štruktúru, vlastnosti a použitie kvartérnych amóniových solí.
Už by ste mali dobre poznať:
- štruktúru a vlastnosti amoniaku;
- názvoslovie substituovaných alkánových derivátov;
- koncept primárnych, sekundárnych a terciárnych uhlíkových atómov;
- podstatu vodíkových väzieb;
- Brönstedovu teóriu kyselín a zásad.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2022 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia