Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Písmená ako symboly v rovniciach, vzorcoch a funkciách
Predmet: Matematika
Úroveň: Úroveň 1
Typ materiálu: Učiteľská lekcia
Použitie: Výkladová stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- používať komutatívny a distributívny zákon;
- upravovať vzorce;
- upraviť lineárnu rovnicu o dvoch neznámych na rovnicu priamky;
- rozpoznať kvadratickú rovnicu;
- nájsť riešenia jednoduchých kvadratických rovníc.
Mali by ste už:
- vedieť, čo je algebraický výraz a rovnica;
- vedieť vypočítať hodnotu algebraických výrazov;
- vedieť riešiť jednoduché rovnice;
- byť schopní dosadiť číselné hodnoty do jednoduchých vzorcov.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2022 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia