Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Kvadratická funkcia. Časť II.
Predmet: Matematika
Úroveň: Úroveň 2
Typ materiálu: Žiacka lekcia
Použitie: Študijná stránka
Mali by ste už:
- rozumieť pojmom funkcia a jej graf;
- dokázať plynule vykonávať algebraické operácie;
- rozumieť pojmom lineárna funkcia a jej graf.
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- načrtnúť graf kvadratickej funkcie;
- určiť vlastnosti kvadratickej funkcie z jej grafu.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2022 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia