Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Faktory ovplyvňujúce premenlivosť
Predmet: Biológia
Úroveň: Úroveň 3
Typ materiálu: Žiacka lekcia
Použitie: Študijná stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- vymenovať hlavné faktory ovplyvňujúce variabilitu znakov;
- rozlíšiť medzi dedičnou variabilitou a nededičnou variabilitou;
- vysvetliť vzťah medzi fenotypovými znakmi, genotypom(genetický záznam znakov) a meniacimi sa vplyvmi faktorov prostredia;
- vysvetliť biologický význam variability;
- vysvetliť príčiny obrovského rozsahu možných kombináciíznakov a jedinečnosť znakov jednotlivca.
Mali by ste už vedieť:
- ako je jedinec ovplyvnený prostredím;
- pojem populácia, druh a jedinec;
- pojem dedičnosť, gény, alely, genotyp a fenotyp, expresiagénu, mutácia a rekombinácia.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2020 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia