Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Dedičnosť dvoch alebo viacerých znakov
Predmet: Biológia
Úroveň: Úroveň 3
Typ materiálu: Žiacka lekcia
Použitie: Študijná stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- vysvetliť pojem kodominancia;
- uviesť príklady kodominancie (dedičnosť krvnýchskupín a kosáčikovitá anémia);
- dokázať pôsobenie mnohonásobných aliel;
- vysvetliť pojem epistáza;
- nakresliť genetický graf dihybridného kríženia;
- citovať tretí Mendelov zákon.
Mali by ste už vedieť:
- definíciu prvého a druhého Mendelovho zákona;
- nakresliť kombinačný (Punnnettov) štvorec monohybridného kríženia;
- dominantné a recesívne znaky;
- určenie genotypového a fenotypového pomeru.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2020 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia