Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Aldehydy a ketóny
Predmet: Chémia
Úroveň: Úroveň 3
Typ materiálu: Učiteľská lekcia
Použitie: Výkladová stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- Opísať karbonylovú skupinu, aldehyd a ketón a pomenovať príkladykarbonylových zlúčenín;
- Vysvetliť vplyv prítomnosti karbonylovej skupiny na fyzikálnevlastnosti aldehydov a ketónov;
- Navrhnúť reakcie, ktorými získavame jednoduché aldehydy a ketóny;
- Opísať výskyt aldehydov a ketónov v prírode a uviesťpríklady ich využitia.
Mali by ste už poznať:
- Štruktúru alkánov, alkénov, aromatických zlúčenín a alkoholov;
- Základné fyzikálne vlastnosti alkánov (rozpustnosť v polárnycha nepolárnych rozpúšťadlách, vzťah medzi štruktúrou zlúčeninya jej bodom varu);
- Názvoslovie alkánov a alkénov;
- Čo je izoméria a primárne, sekundárne a terciárne alkoholy;
- Čo sú s a p orbitály a hybridizácia.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2022 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia