Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Analytické skúšky v organickej chémii
Predmet: Chémia
Úroveň: Úroveň 3
Typ materiálu: Učiteľská lekcia
Použitie: Výkladová stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- vysvetliť, aké informácie možno získať z testov horľavosti;
- použiť výsledky elementárnej analýzy pri určovaníempirických vzorcov;
- opísať chemické testy na alkény, halogénalkány (vrátane určenia halogénu), aldehydy, ketóny, alkoholy (vrátane primárnych, sekundárnych a terciárnych alkoholov), karboxylové kyseliny, estery, anhydridy kyselín, acylchloridy, amíny a aminokyseliny;
- použiť informácie z analytických testov na určenie organických zlúčenín.
Už by ste mali dobre poznať:
- vzorce organických zlúčenín;
- "pravidlá IUPAC" pre názvoslovie organických zlúčenín;
- funkčné skupiny a skupiny organických zlúčenín;
- typické reakcie organických zlúčenín.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2021 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia