Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Enzýmy ako biokatalyzátory
Predmet: Biológia
Úroveň: Úroveň 3
Typ materiálu: Žiacka lekcia
Použitie: Študijná stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- uviesť zložky enzýmov;
- vysvetliť katalytickú aktivitu enzýmov a závislosť rýchlosti reakcieod koncentrácie substrátu a enzýmu;
- vysvetliť substrátovú špecifickosť enzýmov;
- vysvetliť rozdiel medzi hypotézou zámku a kľúča a hypotézou indukovaného zapadnutia;
- uviesť vplyv teploty a pH na enzymatickú aktivitu;
- uviesť mechanizmus kompetitívnej a nekompetitívnej inhibícieenzymatickej aktivity;
- uviesť zásady klasifikácie enzýmov a vymenovať hlavné triedy enzýmov.
Už by ste mali vedieť:
- základy organickej chémie;
- štruktúru bielkovín a význam sekvencie aminokyselín v priestorovejštruktúre bielkovín;
- vzťah medzi genetickou informáciou a štruktúrou bielkovín;
- základné pojmy týkajúce sa metabolizmu.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2022 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia