Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Zrážková teória
Predmet: Chémia
Úroveň: Úroveň 3
Typ materiálu: Žiacka lekcia
Použitie: Študijná stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- opísať chemickú reakciu na mikroskopickej úrovni ako zrážku molekúl reaktantov;
- vysvetliť faktory, ktoré určujú účinnosť zrážok;
- vysvetliť priebeh reakcie z hľadiska aktivačnej energie a aktivovanéhokomplexu;
- použiť energetické diagramy na zobrazenie priebehu reakcie;
- opísať reakčný mechanizmus;
- uviesť príklady chemických reakcií, pri ktorých neprebiehajú zrážkymedzi molekulami.
Mali by ste už:
- poznať rýchlosť chemických reakcií;
- ovládať kinetickú teóriu molekúl;
- poznať energetické zmeny spojené s chemickými reakciami.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2022 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia