Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Pohyby litosférických dosiek, zemetrasenia a sopky
Predmet: Chémia
Úroveň: Úroveň 2
Typ materiálu: Učiteľská lekcia
Použitie: Výkladová stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- vysvetliť, ako vznikajú sopky;
- vysvetliť, prečo vznikajú zemetrasenia a kde sa najčastejšie vyskytujú;
- uviesť polohu sopiek na Zemi pomocou mapy s vyznačenýmilitosférickými platňami;
- uviesť polohu seizmických pásiem na Zemi pomocou mapys vyznačenými litosférickými platňami;
- opísať procesy, v ktorých litosférické platne zohrávajú úlohu pri vznikusopiek a zemetrasení;
- vysvetliť použitie Richterovej stupnice.
Mali by ste už vedieť:
- ktoré vrstvy tvoria Zem;
- čo sú litosférické platne;
- aké vlastnosti majú litosférické platne;
- prečo sa litosférické platne pohybujú;
- čo sa deje na miestach, kde sa stretávajú okraje litosférických platní;
- čo sú divergentné, konvergentné a transformné okraje.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2021 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia